Disclaimer voedselprijzen.be

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De Boerenbond kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de Boerenbond.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Boerenbond verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Boerenbond

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Boerenbond-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Boerenbond-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Boerenbond. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

Links naar andere websites beheerd door Boerenbond

Deze website bevat links naar andere Boerenbond -websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar websites beheerd door derden

De Boerenbond -websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De Boerenbond controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de Boerenbond en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de Boerenbond de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van de Boerenbond

De informatie op de Boerenbond-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De Boerenbond streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de Boerenbond hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.